Aktivni mladi za rodnu ravnopravnost

Projekt u partnerstvu provode udruge Prostor rodne i medijske kulture ‘K-Zona’ (Grad Zagreb) i ZORA – za nenasilje i ljudska prava (Međimurska županija) u periodu od 1.11.2015. do 31.10.2016. godine.

Provedbom edukativnog i volonterskog projekta ‘Aktivni mladi za rodnu ravnopravnost’ – OPERI SEKSIZAM – mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina potiče na aktivno sudjelovanje u društvu, a sve kroz prizmu rodne ravnopravnosti, no osiguravajući istovremeno alate koje mogu primjeniti i u drugim segmentima društvenog života.

Najmanje 70 mladih u periodu od dva mjeseca proći će kroz edukativni program koji će se održavati na području grada Zagreba i Čakovca. Educiranost korisnika/ca planira se postići kroz četiri tematske radionice: Rodna ravnopravnost i mediji, Građanskim novinarstvom do društvenog angažmana, Fotografija i video te Elektronsko izdavaštvo i društvene mreže.

Po uspješnom završetku edukativnog programa korisnike/ce će tijekom pet mjeseci volonterskog rada stečena znanja i vještine primjenjivati u praksi, a tijekom čitavog perioda bit će im osigurano mentorstvo.

Pitanje rodne ravnopravnosti neizostavno je u donošenju nacionalnih i europskih politika zbog čega je ključno mlade osobe educirati o značenju i važnosti samog koncepta te ih osnažiti kako bi mogli aktivno sudjelovati u kreiranju rodno ravnopravnog društva. Svoju stručnost u ovom polju udruga ‘K-Zona’ jasno dokazuje dnevnom objavom rodno ravnopravnog sadržaja na portalu VoxFeminae.net, a koji za cilj ima podići razinu kritičkog razmišljanja javnosti i informirati javnost o događajima i promjenama na području civilnog društva, medija, politike, društveno odgovornog poduzetništva, legislative, kulture, kao i djelovanju rodno osviještenih pojedinaca/nki u društvu, te doprinijeti osnaživanju žena, mladih i pripadnika/ca LGBTIQ populacije pružajući im prostor i potporu za afirmiranje vlastitog djelovanja.

Ovaj projekt povećava kvalitetu života mladih usvajanjem znanja i vještina s područja medija i rodne ravnopravnosti te ih kroz inovativne volonterske prakse osnažuje za aktivnu građansku ulogu.

 

cro-grb_gr
Projekt „Aktivni mladi za rodnu ravnopravnost“ financijski podupire Ministarstvo socijalne politike i mladih s 90.000 kuna. Sadržaj ovog projekta u isključivoj je odgovornosti udruga Prostor rodne i medijske kulture K-zona i Zora ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva socijalne politike i mladih.

Close