Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) raspisalo je Natječaj za nagrade civilnog društva, ovoga puta za inicijative i projekte u čijem je središtu uspješna integracija migranata.

Cilj nagrade, koja se dodjeljuje na godišnjoj razini, jest nagraditi i ohrabriti inicijative zaslužne za znatan doprinos promicanju europskog identiteta i integracije.

Nagrada EGSO-a civilnom društvu ove će se godine dodijeliti osmi put. Prijaviti se mogu inicijative pokrenute od organizacija civilnog društva i(li) pojedinaca/ki, a koje su usmjerene na poboljšanje života migranata i njihove integracije u društvo.

Nagrada iznosi 50 000 eura i može biti podijeljena između najviše pet organizacija.

Dodjela nagrada održati će se 15. prosinca, a prijave su otvorene do 9. rujna.

Više informacija o samom natječaju potražite na službenoj stranici Vijeća.