Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) internacionalni je pravni instrument koji zahtjeva od država potpisnica da potpuno uklone diskriminaciju žena i djevojaka na svim područjima te promovira jednaka prava za žene i djevojke.

U ponedjeljak 19. prosinca UN Women u suradnji s radnom skupinom UN Inter-Agency Network on Youth Development-a proslavili su objavljivanje  CEDAW za mlade . Radi se o verziji koja objašnjava zašto je CEDAW važan za mlade, opisuje njezin utjecaj na promicanje jednakosti spolova i ljudskih prava žena i djevojaka diljem svijeta, te rezimira članke CEDAW-a, uključujući i posebne vrste diskriminacije koje moraju biti zaustavljene, te opisuje način na koji je CEDAW implementirana i nadgledana.

„Sve dok postoji diskriminacija žena i djevojaka, postojat će nejednakost spolova. Uklanjanje diskriminacije kamen je temeljac svega našeg posla. Vidimo mlade ljude kao vođe promjena u postizanju jednakosti spolova“, kaže izvršna direktorica UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka

Mlade žene, mladi muškarci te organizacije vođene mladima imaju ulogu primorati njihovu vladu da preuzme odgovornost za poštivanje i zaštitu ljudskih prava svih žena i djevojaka. Od krucijalne je važnosti da svie mladi razumiju svoja ljudska prava i osjećaju se osnaženima da ih i zahtijevaju. Zato je CEDAW za mlade neophodan resurs za sve mlade kojie nastoje postići ravnopravan svijet.

„Jednakost spolova nije usluga, već osnovno ljudsko pravo. Mnogi mladi moje generacije, a posebice mlade žene, ne znaju što je CEDAW te nisu informirane o tome koja ljudska prava imaju. Zbog toga je CEDAW za mlade toliko važan“, izjavljuje koautorica CEDAW za mlade Pooja Khanna

Od 2016. CEDAW je ratificiralo 189 zemalja članica UN-a. Diljem svijeta CEDAW je poslužila kao ključno oruđe za poboljšanje ženskih prava, pružajući osnovu za sudske odluke te ustavne, zakonske i političke reforme na razini država. Mnoge zemlje su vođene CEDAW-om prisvojile postupke za promicanje jednakih mogućnosti te povećale kvote žena na izbornim funkcijama, čak i donijele nove zakone i akcijske planove za sprječavanje i pravilno adresiranje nasilja nad ženama.

Nova UN-ova agenda 2030 za održivi razvoj navodi ravnopravnost spolova kao preduvjet za postizanje održivog razvoja te zajedno s CEDAW-om daje čvrste temelje za zaustavljanje svih oblika diskriminacije. UNWomen