Internacionalni internetski portal s vijestima vezanim uz izdavačku industriju, Publishers Weekly objavio je godišnje istraživanje o plaćama u izdavaštvu, a poražavajuća činjenica je nedostatak rasne i etničke raznolikosti u industriji kojom i dalje dominiraju bijelci.

Tekst prvenstveno uspoređuje razlike u plaćama iz 2014. i 2015. godine, ali se osvrće i na zastupljenost zaposlenika po spolu i rasi/etnicitetu pri čemu je upadljiv nesrazmjer između bijelaca koji čine 88 posto zaposlenih i ostalih, nesrazmjer koji je  već bio tema kritika, a od 2014. se smanjio za samo 1 posto. Rasni izgled izdavačke industrije može se vidjeti iz priloženog grafa.

Tako ne začuđuju odgovori na pitanje o primjećivanju napretka u smislu raznolikosti među zaposlenicima – 38 posto bijelaca i 47 posto nebijelaca smatra da napretka nema. Pomak je ipak postignut u raznolikosti naslova i tema o kojima se pisalo i primijetila ga je većina ispitanika.

Iako su kritike na nedostatak različitosti u svim društvenim sferama uvijek prisutne i postoje težnje za većom prisutnošću pripadnika manjina, čini se da se problem rasne dominacije unutar izdavačke industrije vrlo sporo razrješava.