Japansko Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne pomoći provelo je istraživanje koje je utvrdilo da su žene koje su zaposlene na puno ili pola radnog vremena seksualno zlostavljane u čak 30% slučajeva. Gledajući samo žene koje rade puno radno vrijeme, brojka se penje na 35%.

U istraživanju je sudjelovalo 9600 žena između 25 i 44 godine koje su u trenutku ispitivanja ili ranije bile zaposlene. Preko polovine ispitanica je izjavilo kako su na poslu izložene većinski muškim komentarima koji se odnose na njihov izgled, fizičke karakteristike i dob.  U najozbiljnijim situacijama žrtve navode kako ih se kontinuirano poziva na izlaske, neprimjereno dodiruje i čak prisiljavaja na spolni odnos.

Alarmantan je podatak da je čak njih 40% u nekom trenutku bilo izloženo neželjenom dodirivanju, a 17% je bilo prisiljeno ili se s njima pokušalo stupiti u spolne odnose. Najčešći počinitelji bili su upravo šefovi zaposlenih žena, njih 24,1%.

Istraživanje je također ukazalo koliko se žrtve nasilja teško usude progovoriti o doživljenom i kako im okolina u tim situacijama ne pruža podršku: 63% ispitanica na proživljeno zlostavljanje reagiralo šutnjom o počinjenom, a svaka deseta od onih koje bi se usudile progovoriti o problemu naišla bi na manjak empatije ili bi uslijedio premještaj na niži radni položaj.

Japan se kao država ne može podičiti rodnom ravnopravnošću na području rada. Žene koje su zaposlene, najčešće su zaposlene s kraćim radnim vremenom i za svoj rad dobivanju niža primanja. Na vodećim pozicijama u 3600 državnih tvrtki svega je nekolicina žena.

Premijer Shinzo Abe je odlučio ostvariti po mnogima težak cilj u kojem će Japan do 2020. na vodećim pozicijama imati 30% žena dok je u ostatku svijeta na višim pozicijama zaposleno njih 22%. Komparirajući Japan i njegov stav spram rodne ravnopravnosti na međunarodnoj razini, Gender gap indeks Svjetskog ekonomskog foruma 2015. smjestio ga je na nisko 101. od 145 u svijetu. The Guardian…