Poboljšanjem trudničke zdravstvene skrbi broj smrtnih slučajeva žena tijekom trudnoće ili nedugo nakon poroda drastično se smanjio u državama diljem svijeta. Sjedinjene Američke Države, a posebice Teksas, iznimke su koje potvrđuju pravilo.

Prema studiji objavljenoj u američkom mjesečniku Obstetetrics & Gynecology (“Opstetercija i Ginekologija”), omjer smrtnosti trudnica (broj smrtnih slučajeva trudnica na 100 000 poroda) u Teksasu se od 17,7 u 2000. godini, udvostručio na 35,8 u 2014. godini. Za razliku od njih, Njemačka je 2014. godine zabilježila 4,1 smrtna slučaja trudnica na 100 000 poroda.

Dok Kalifornija bilježi pad od 21,5 u 2003. godini, na 15,1 u 2014. godini, ostalih 48 sjedinjenih država i kolumbijski okrug bilježe porast smrtnosti trudnica s 18,8 u 2000. godini na 23,8 u 2014. godini. Kao cjelina, SAD ima drugi najviši omjer smrtnosti trudnica od 31 zemlje članice OECD-a (Ogranizacije za ekonomsku suradnju i razvoj). Zemlja članica OECD-a koja je prva po broju smrtnosti trudnica je Meksiko.

pokit_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefc

Tri su faktora za koje se smatra da najviše doprinose ovoj šokantnoj statistici. Jedan o njih je neujednačena optetercijska praksa. Bolnice diljem SAD-a nemaju jedistveni protokol kod hitnih optetercijskih slučajeva, a komplikacije kod trudnoća i poroda najčešće se ustanovljuju kada je već prekasno za uspješnu intervenciju.

Drugi faktor je visoki broj žena kojima se tijekom prenatalne njege dijagnosticiraju kronične bolesti poput hipertenzije, dijabetesa i pretilosti, koji su povezani s mogućim komplikacijama u trudnoći. Žene koje pate od ovih i sličnih bolesti zahtjevaju povećanu prenatalnu njegu koju sustav američkog javnog zdravstva ne omogućuje. U SAD-u, žene koje nemaju zdravstveno osiguranje tri do četiri puta češće umiru zbog komplikacija povezanih s trudnoćom, od žena koje su zdravstveno osigurane.

Treći faktor za kojeg se smatra da doprinosi visokoj stopi smrtnosti trudnica u SAD-u je manjak podataka. Naime, samo polovica sjedinjenih država vodi podatke o smrtnim slučajevima trudnica, iako ni oni nemaju sistematične i dosljedno prikupljene podatke prema kojima bi se mogla napraviti sustavna arhiva i kvalitetno pratiti ovaj fenomen.

.pokit_8e8a773dbf9524b9c37c127d50ec4d26

Uzrok problema iza ove crne statistike je američki sustav zdravstvenog osiguranja. Prema zakonu o zdravstvenom osiguranju koji je u Americi stupio na snagu 2010. godine (tzv. Affordable Care Act), bolja zdravstvena njega trebala bi biti dostupna svima, bez obzira na društveni status i imovinsko stanje. Unatoč tome,milijuni obitelji još uvijek nemaju pristup adekvatnoj njezi. Uz problem lošeg i nepristupačnog zdravstvenog osiguranja, zakonodavci u mnogobrojnim sjedinjenim državama kao i članovi republikanske stranke u američkom kongresu opetovano uskraćuju sredstva za programe o reproduktivnom zdravlju zbog ideološkog protivljenja kontracepciji i pravu na pobačaj.

Državni republikanski zakonodavci, 2011. godine su drastično srezali sredstva za žensku zdravstvenu njegu u nastojanju da utječu na potpuno ukidanje vladinih sredstava za financiranje Planned Parenthood programa.

Prema nedavnom izvještaju operativne skupine osnovane od strane teksaške legislature, uzorci odgovorni za najveći broj smrtnih slučajeva tijekom i nakon trudnoće, u Teksasu, su srčani problemi i predoziranje propisanim ljekovima kao i ilegalnim supstancama. U izvještaju također navode kako je stopa smrtnosti trudnica afroamerikanki u Teksasu znatno viša od one latinoamerikanki ili bijelkinja. Stopa smrtnosti trudnica također je viša u ruralnim područjima i među zajednicama slabijeg imovinskog stanja.

f3-large

 

Bez obzira na to što Kalifornija ima najmanji omjer smrtnosti trudnica od svih država SAD-a (15,1 na 100 000), u usporedbi s drugim zemljama članicama OECD-a, ni oni ne pokazuju zavidne rezultate (Velika Britanija ima omjer smrtosti 6,7 na 100 000 poroda). Jedan od razloga niske stope smrtnosti trudnica u Velikoj Britaniji je i dostupnost i kvaliteta javnog zdravstva.

Jedan od milenijskih razvojnih ciljeva Ujedinjenih Naroda bilo je smjanjenje stope trudničke smrtnosti za tri četvrtine, kroz razdoblje od 1990. do 2015. godine. Iako cilj nije u potpunosti postignut, smrtnost je smanjena za 45%. U usporedbi s napretkom u smanjenju stope smrtnosti trudnica, prema planu UN-a, šokatna statistika SAD-a je, najmanje rečeno, porazna.

maternal-deaths-04

Prema podacima biltena Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organisation) – Maternal mortality and morbidity in the United States of America–  otprilike polovicu svih smrtnih slučajeva trudnica u SAD-u moguće je spriječiti dostupnošću kontracepcije svim ženama uključujući i adolescentice, kvalitetnom i besplatnom prenatalom zdravstvenom njegom, sigurnim i besplatnim pristupom pobačaju i kvalitetnom zdravstvenom njegom nakon pobačaja.