Nekoliko američkih saveznih država ima zakone koji zahtijevaju da se žene koje traže abortus upozori o potencijalnim dugoročnim mentalnim rizicima prekida trudnoće. Primjerice, u jednoj novoj brošuri koju je izdala država Teksas piše da žene prijavljuju razne emocije nakon zahvata, uključujući depresiju i suicidalne misli, piše Huffington Post. No, problem je u tome što to jednostavno nije istina.

Prema novoj studiji objavljenoj u JAMA Psychiatry, žene koje su imale pobačaj nisu pod ništa većim rizikom dugoročne depresije ili tjeskobe pet godina nakon zahvata.

Antonia Biggs, socijalna psihologinja na Sveučilištu u Kaliforniji, San Francisco, i glavna autorica publikacije izjavila je da nisu pronašli nikakve dokaze o tome da pobačaj škodi mentalnom zdravlju. S druge strane, žene kojima je pobačaj uskraćen jer su bile trudne duže od dozvoljenog limita te ustanove prijavile su veću tjeskobu, sniženo samopouzdanje i zadovoljstvo životom brzo nakon što su odbijene.

Biggs izjavljuje: “Ako nas stvarno brine psihičko zdravlje žena, ovo doista podržava ideju širenja pristupa pobačaju i pobačajnoj njezi“.

Nova studija predstavlja najbolje dokaze o ovoj temi dosad. Biggs i njezin tim pratili su gotovo 1000 žena prosječne dobi od oko 25 godina koje su pronašli preko 30 klinika za pobačaj širom SAD-a. Telefonski su razgovarali s njima tjedan dana  nakon što su ili imale pobačaj ili im je on uskraćen, te su nastavili razgovarati dva puta godišnje u razdoblju od pet godina.

Ranija istraživanja također su pokazala da pobačaj ne izaziva psihičke probleme, ali ovo je prva studija koja je pratila ispitanice pet godina.

Unatoč tome, anti-choice zakonodavci nastavljaju širiti mitove. Čak 17 saveznih država zahtjeva da žene prođu savjetovanje prije pobačaja, objavljuje The Guttmacher Institute koji se bavi problemima reproduktivnog zdravlja. Među njima, devet država traži da se žene upozore o mogućim dugoročnim psihičkim rizicima, a u Zapadnoj Virginiji jedna brošura upozorava žene da mogu doživjeti naknadne noćne more, zloupotrebu alkohola i droge te kronične probleme u vezi.

Biggs se nada da će se ubuduće zdravstvena politika temeljiti na dokazima, a u njenom istraživanju dokazi su jasni. Izjavila je: „Ako želimo ženama dati najtočnije, najnovije informacije, ne smijemo im govoriti da pobačaj vodi do negativnih psihičkih rezultata.“ S obzirom na trenutačno stanje u Hrvatskoj i propagandu „Želim živjeti“, primjena rezultata ovakvih istraživanja i više je nego potrebna.