Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja na ženama, 22. rujna se u Zagrebu održala međunarodna konferencija posvećena Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u organizaciji Centra za žrtve rata – ROSA.

Iako je Hrvatska u siječnju 2013. potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu samo Konvencija) ta Konvencija još uvijek nije ratificirana, upozoreno je s konferencije.

Spomenuta Konvencija je međunarodni ugovor i pravni okvir koji  osigurava  sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika  nasilja što podrazumijeva sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja te djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

Adriana Bego iz Centra je izjavila kako je poslala upit svim većim strankama da se izjasne o ratifikaciji Konvencije, ali ni od koga nije dobila odgovor, tako da nema naznaka da će do toga uskoro doći.

Na konferenciji je sudjelovala i bivša premijerka  Jadranka Kosor koja je istaknula kako se odnos prema ženama može iščitati i iz situacije u Hrvatskom saboru gdje su žene podzastupljene, a na čelu nijedne stranke nema žena. Kosor također smatra kako  nasilje nad ženama mnogi naši sugrađani i političari percipiraju kao osobnu kućnu obiteljsku stvar u koju se ne valja miješati. Pozvala je europarlamentarce na angažman i pritisak na hrvatsku vladu po tom pitanju. Vanja Macanović iz Srbije je ukazala na tamošnje statistike po kojima svaka treća žena preživi neki oblik nasilja pa je  potrebno daljnje unapređenje zakona.

Predstavljena je i Analiza usklađenosti zakonodavstva RH s Konvencijom te se pričalo o iskustvima funkcioniranja autonomnih ženskih servisa za pomoć ženama i njihovoj djeci žrtvama nasilja u praksi te potrebi kontinuiranog financiranja istih kao preduvjeta u osiguravanju zaštite žena od različitih oblika rodno utemeljenog nasilja.

Izvor: tris.com.hrh-alter.com