Jedan od najpoznatijih stereotipa koji povezuje plavu kosu i nižu inteligenciju potaknuo je istraživače iz Centra za istraživanje ljudskih potencijala na novo prikupljanje podataka. Analizom kvocijenta inteligencije na uzorku od 10878 žena utvrdilo se da su one s prirodno plavom kosom sličnog kvocijenta kao i one sa smeđom, crnom ili crvenom bojom kose.

Ustvari, njihov prosječni IQ pokazao je da su i inteligentnije, ali nedovoljno da bi bilo statistički značajno. Rezultati su pokazali da žene s plavom bojom kose imaju prosječni kvocijent inteligencije 103.2, sa smeđom 102.7, s crvenom 101.2 i s crnom bojom kose 100.5.

Podatci korišteni  u analizi su iz Nacionalnog longitudinalnog istraživanja mladih iz 1979. čiji je uzorak sačinjavala američka mladež između 14 i 21 godine. Godinu kasnije su isti sudionici rješavali Kvalifikacijski test oružanih snaga kojeg Pentagon koristi pri mjerenju kvocijenta inteligencije svih novaka, a 1985. su sve ispitanike pitali koja im je prirodna boja kose i usporedbom svih tih podataka je Jay Zagorsky, autor istraživanja, mogao doći do rezultata.

Da na istraživanje ne bi utjecalo etničko i rasno podrijetlo u njemu nisu sudjelovale Afroamerikanke i Hispanoamerikanke.

Što se muškaraca tiče, za njih je također utvrđeno da boja kose značajno ne utječe na kvocijent inteligencije.

S obzirom na to da je istraživanje pokazalo rezultat potpuno suprotan od stereotipa, njezin autor se hrabro odlučio na komentar: ‘’Ne smatram da možete sa sigurnošću reći kako su plavuše pametnije od ostalih, ali zasigurno nisu gluplje.’’ The Independent / The Ohio State University