U Nigeriji, zemlji u kojoj se tjedno prosječno prijavi oko 30 silovanja, muškarci optuženi za ovaj zločin koriste razne načine kako bi se izvukli od odsluženja kazne, uključujući nuđenje novčane naknade obitelji silovane djevojke te mogućnost zasnivanja bračnog odnosa sa svojom žrtvom. Zahvaljujući ovome, većina se optužbi za silovanje razriješi izvan sudnice te većina optuženih nikada ne bude krivično gonjena.

No čak i ako slučaj dospije do suda, većina silovatelja nikada ne bude osuđena. Naime, većina žrtava teško javno progovara o silovanju koje su pretrpjele, a bez svjedoka je silovatelje nemoguće osuditi.00130177-e4bd634d6f0a6f961b70990b8548cc34-arc614x376-w614-us1 Također, mnoge žene nemaju povjerenja u policiju, što nimalo ne začuđuje, posebno ako u obzir uzmemo činjenicu kako su policajci često bili optuživani ne samo za traženje mita od žrtava silovanja kako bi njihove silovatelje uhitili, već i da su i sami sudjelovali u silovanjima. Godine 2014. jedan je policajac uhićen zajedno sa četvoricom pomagača zbog osnovane sumnje da su zajedno silovali sedamnaestogodišnju djevojku, a iduće je godine drugi policajac uhićen zbog silovanja sedmogodišnje djevojčice.

Sve do prošle godine, maksimalna kazna za silovanje u Nigeriji bila je svega dvije godine, sa mogućnošću plaćanja novčane naknade umjesto odsluženja zatvorskog roka. Zahvaljujući naglom porastu u broju silovanja te prigovorima javnosti upućenih Nigeriji zbog toga, minimalna kazna za silovanje u toj afričkoj državi sada je 14 godina. Borkinje za prava žena pozvale su mjerodavna tijela u Nigeriji da poduzmu jače mjere kako bi zaštitili žene i djevojčice od silovanja te kako bi osigurali da silovatelji odgovaraju za svoje zločine.  The Guardian…