Prema službenom priopćenju Vlade, gotovo trećina Japanki doživjela je seksualno uznemiravanje na poslu.  Prvo istraživanje ove vrste u Japanu, obuhvatilo je 9,600 žena između 25 i 44 godine od čega se 40% izjasnilo potvrdno na pitanje o neželjenim dodirima, dok je zapitkivanje o društvenom ili seksualnom životu doživjelo 17% žena.

Najučestaliji počinitelji – u 24.1% slučajeva – bili su nadređeni.

Istraživanje je također otkrilo opću nevoljkost žena da službeno prijave počinitelja: 63% nije poduzelo ništa, a jedna od 10 žena koja se usudila podnijeti prijavu – degradirana je na niže radno mjesto, piše The Guardian.

Vlada Japana želi povećati broj zaposlenih žena, pogotovo na vodećim pozicijama. Žene su većinom zastupljene na slabije plaćenim poslovima s nepunim radnim vremenom, a jako malo ih je na rukovodećim položajima. U ukupno 3,600 analiziranih tvrtki tek osam posto žena nalazi se na višim pozicijama u tvrtkama koje broje 100 ili više zaposlenih. Usporedbe radi, svjetski prosjek je 22%.

“Naš je cilj da 30% vodećih pozicija do 2020. godine zauzmu upravo žene.”

Najavio je Shinzo Abe ambiciozan pothvat koji mnogi stručnjaci smatraju nedostižnim, ali upozoravaju da bez žena državi prijeti ekonomski nazadak.

Spolno uznemiravanje kojem su žene Japana na radnom mjestu izložene, privuklo je svjetsku pozornost 2014. godine nakon što su muški članovi gradske uprave u Tokiju verbalno zlostavljali kolegicu Ayaku Shiomuru jer se ista odvažila propitkivati način na koji se tretiraju trudnice i mlade majke. Nešto više od petine zaposlenica doživjelo je diskriminaciju zbog majčinstva.

Ne čudi činjenica da je Svjetski Ekonomski forum 2015.  godine rangirao Japan kao 101. državu od njih 145 po kriteriju rodnog jaza u plaćama.