Ministarstvo rada, zdravlja i socijalne skrbi u Japanu provelo je istraživanje o seksualnom zlostavljanju žena na radnom mjestu te su rezultati pokazali da je 30% njih bile žrtve istog.

Rezultati istraživanja su zabrinjavajući, a položaj žena na tržištu rada je nepovoljan. Naime, žene u Japanu su uznemiravane raznim komentarima na račun svog izgleda, godina ili fizičkih značajki. Veliki broj njih bilo je fizički zlostavljano ili prisiljeno na seksualni odnos. Među žrtvama nalaze se i trudne žene. Posebice zabrinjava činjenica da se pismenim žalbama ne kažnjavaju odgovorni, a većina žrtava pati u tišini.

Izvješće Grant Thornton International Business report 2015. pokazalo je da se samo 8% žena u Japanu zaposleno na visokim pozicijama, dok je prosjek u svijetu 22%. Japanski premijer, Shinzo Abe, postavio je cilj povećati prisutnost žena na visokim pozicijama na 30% do 2020. godine.

Premijerov program pod nazivom „womenomics“ pokušaj je da se potakne zapošljavanje žena koje može doprinijeti razvoju gospodarstva i poboljšati demografsku sliku zemlje, međutim pitanje je može li se to ostvariti s obzirom na trenutačno stanje i probleme na tržištu rada.