Europska koalicija za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojkama (VAWG) objavila je brošuru kako bi podržala Europsku Uniju pri potpisivanju i ratifikaciji Istanbulske konvencije, koju je donijelo Vijeće Europe.

Ovu europsku koaliciju čine 25 europskih mreža civilnog društva, a sazvao ju je Europski ženski lobi kao odgovor na prijedlog Europske komisije za potpis i ratifikaciju Istanbulske konvencije. Prijedlog Europske komisije trenutno se analizira i raspravlja u Radnoj skupini Vijeća o temeljnim pravima, pravima građana/ki i slobodnom kretanju osoba. Nakon što izvještaj bude usvojen na plenarnoj sjednici, Europski parlament će dati Europskoj Uniji suglasnost za potpis i ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Brošurom VAWG poziva donositelje odluka Europske Unije da djeluju kako bi osigurali da EU potpiše i ratificira Istanbulsku konvenciju 2017. godine unutar najšireg opsega nadležnosti EU.

new-picture
[cijela brošura]
Nadalje, VAWG je poslala Vijeću Europe pismo sa zahtjevom da se 2017. obilježi kao godinaa-life-without-violence-is-every-womans-right usmjerene akcije protiv nasilja nad ženama, što će biti objavljeno 25. studenog, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Također, pozvala je Vijeće da osigura da ova inicijativa bude dio široke i sveobuhvatne strategije za okončanje svih oblika nasilja nad ženama. Womenlobby