Aktivistkinje inicijative Ljubav nije modre boje od 3. do 5. svibnja u studentskoj menzi kampusa Borongaj provode akciju Štrik informacija kako bi osvijestile studentice/e o svim aspektima emocionalnog nasilja.

Ljubav nije modre boje, studentska inicijativa na čelu s Mijom Kevo, Nikolinom Kovačić, Anom Rukavina i Mijom Stefanović, nastala je kao projekt u okviru kolegija Socijalna patologija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Primarni cilj inicijative je osvještavanje o rodno uvjetovanom nasilju, neprihvatljivosti svih oblika nasilja i senzibiliziranja ljudi za teme koje uključuju rodno uvjetovano nasilje.

Inicijativa je svojim radom započela već početkom 2017. godine ostvarujući projekt ispred zagrebačkog kluba Katran, dijeleći informativne kartice s definicijama rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja kako bi ljude upoznale s problematikom takve vrste nasilja.

Slika Štrika informacija iz borongajske menze

Kroz projekt Štrik informacija, aktivistkinje žele intervenirati u posjećeni prostor menze kampusa u kojem dnevno obitava velik broj studentica/ata i postaviti štrik s kvačicama na kojem bi svaka osoba koja prolazi prostorom anonimno mogla podijeliti vlastito iskustvo proživljenog emocionalnog nasilja. Budući da je emocionalno nasilje učestala pojava među studenticama/ma, bit ovog projekta je, prema osnivačicama inicijative, dijeljenje različitih iskustava, šireći poruku da svaka osoba nije sama u tome i da sve/i možemo učiti iz tuđih iskustava te osnaživati jedne/i druge/i.

Više informacija o inicijativi i budućim projektima moguće je pronaći i na službenoj Facebook stranici.