LGBTIQ+ inicijativa Filozofskog fakulteta AUT traži LGBTIQ+ osobe s invaliditetom koje su voljne biti govornice/i na okruglom stolu i interaktivnoj tribini koja će se održati na Filozofskom fakultetu 15. svibnja 2017.

Poziv za sudjelovanje u ulozi govornica/govornika otvoren je za sve LGBTIQ+ osobe s invaliditetom koje žele podijeliti svoje iskustvo života u dvije marginalizirane skupine. Cilj okruglog stola i tribine je podići svijest i potaknuti raspravu o manjku pristupačnosti i inkluzivnosti LGBTIQ+ prostora osobama s invaliditetom kao i položaju LGBTIQ+ osoba u zajednici osoba s invaliditetom.

Sve prijave i sva pitanja primaju se na na mail AUT-a (inicijativa.aut@gmail.com) ili putem poruka na AUT-ovoj Facebook stranici.