Izložba Izvolite ispraznite svoje džepove oslovljava procese ekonomske deregulacije i destabilizacije odnosa rad – kapital. Izložba će biti održana u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci (MMSU) u trajanju od 23. rujna do 23. listopada.

Izložba okuplja umjetnike/ice iz Hrvatske i inozemstva, a izloženi radovi bave se kockarskom dinamikom financijskih institucija, porastom spekulativnih načina poslovanja i rizičnih modela ulaganja, te hirovitim odnosima kreditora i dužnika. Izložba će predstaviti dvadesetak domaćih i stranih umjetnika/ica pod kustoskim vodstvom Ksenije Orelj.

images-cms-image-000052968

Ono što čini karakteristične prizore izložbe tipična su obećanja spasa i znakovi potonuća, vrhunci i litice globalnog financijskog prometa, te hitre oscilacije između socijalne euforije i socijalne panike. Pri tome nas umjetnici/ice potiču da se zapitamo koja je svrha suvremenog enterprise-a i na koji način pokreće Fortunin kotač širih masa? Osnovna ideja izložbe je iluzornost i neostvarivost obećanog prosperiteta i bogatstva koju reklamira kasino kapitalizam, a uz to su razotkriveni smutljivi načini obrtanja kapitala, nepravedno rasipavanje istoga, začaravajući jezik kapitala i gotovo svemoćna uloga financijskog sektora u kreiranju slike stvarnosti, u kojoj su parametri minimuma i maksimuma nategnuti do krajnjih granica.

mmsu_cibic_no-experience-ne

Izložba predstavlja karikaturalan osvrt ne samo na sferu svijeta kasina i brze zarade, već i na aktualni širi sustav koji u rastućem konformizmu postaje vjerodostojni model svijeta.

Više o izložbi Izvolite ispraznite svoje džepove potražite na službenoj i Facebook stranici.