Galerija SKC poziva sve diplomante i diplomirane umjetnike da predstave sebe i svoje radove putem samostalnih izložbi u sklopu programa Zvučni zid.

Galerija SKC je projekt Studentskog kulturnog centra Rijeka koji se bavi eksperimentom i hibridnim formama te u tom smislu pojam galerije, od konvencionalnog poimanja kao izložbenog prostora, širi na koncept platforme.
Izložbe u sklopu programa Zvučni zid održati će se u listopadu i studenom 2016. godine, a umjetnici mogu prijaviti svoje diplomske projekte iz područja vizualnih, novomedijskih i performativnih umjetničkih praksi.

Žiri će sačinjavati kustoski tim Galerije SKC (Sanja Gergorić, Dominik Grdić, Lucija Polonijo) i pridruženi članovi Eva Simčić i Sara Salamon.

Prijava mora uključivati:

  • vizualni i tekstualni materijal u .pdf formatu (kratki tekstualni opis rada, autorske koncepcije i projekta, vizualnu dokumentaciju),
  • kratku biografija autora ili grupe autora,
  • podatke o autoru ili grupi autora (adresa, e-mail i telefonski kontakt).

Prijave se šalju na e-mail skc.galerija@gmail.com i traju do 15. rujna.

Program financijski podupiru Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Sveučilište u Rijeci.